Analiza Pierwiastkowa Włosów

Co to jest analiza pierwiastkowa włosów ?


   
Analiza pierwiastkowa włosów jest testem laboratoryjnym, który określa skład pierwiastków śladowych (potocznie zwanych mikroelementami) we włosach. Badacze dowiedli ponad wszelką wątpliwość, że zachodzi bliska zależność między poziomami pierwiastków we włosach i w narządach wewnętrznych. Włosy są zatem "dokumentacją" stanu wewnętrznego organizmu.

 

 

 


Analiza pierwiastkowa włosów jest wygodną i niedrogą metodą oceny mineralnego stanu człowieka w:

 • objawach klinicznych zespołu złego wchłaniania (zaburzeniach gastrologicznych, alergiach),
 • zaburzeniach regulacji gruczołów wydzielania wewnętrznego (zaburzenia hormonalne),
 • zaburzeniach neurologicznych,
 • zaburzeniach dermatologicznych (łuszczyca, bielactwo, wypadanie włosów),
 • leczeniu otyłości,
 • schorzeniach kostno-stawowych,
 • profilaktyce,
 • zaburzeniach kardiologicznych,
 • zatruciach pierwiastkami toksycznymi,
 • długotrwałym wysiłku fizycznym,
 • rehabilitacji,
 • planowaniu i przebiegu ciąży,
 • stosowaniu właściwej diety i selektywnej suplementacji w celu zabezpieczenia organizmu przed wieloma chorobami.


 Laboratorium pierwiastków śladowych oferuje unikalne interpretacje pomocne w identyfikacji czynników wpływających na stan pacjenta, razem z wysoce wyspecjalizowanymi zaleceniami pokarmowymi daje program terapeutyczny, czyli sposób na przywrócenie równowagi biochemicznej i zmiejszenie oddziaływania metali toksycznych, przedstawiając w oryginalny i bardzo czytelny graficzny sposób prezentację wyników.

Do analizy potrzeba zaledwie 0,3g włosów, ich wycięcie nie deformuje fryzury (włosy farbowane - minimum miesięczny odrost).
Oznaczane jest aż 30 pierwiastków i 17 proporcji międzypierwiastkowych!

Materiał do badań pobierany jest w domu pacjenta, po uprzednim zamówieniu usługi.
W zakres usługi wchodzi pobranie materiału, oraz konsultacja, wyjaśnienie wyników analizy i pomoc w ustawieniu właściwej diety i suplementacji.
Cena usługi 300 zł (bez kosztów zapisanej suplementacji)

Zamawianie usługi przez - kontakt
lub tel. 608 818 874

 

 


 

 

Analiza włosów a analiza krwi

 

We krwi również występują pierwiastki, które są transportowane do różnych komórek organizmu. Na podstawie analizy krwi nie można jednak stwierdzić jakie jest ich nagromadzenie w poszczególnych tkankach, gdzie są magazynowane. Stężenie pierwiastków we krwi może zmieniać się wraz ze zmianami emocjonalnymi, w zależności od pory dnia, w której pobierana jest krew bądź od posiłku spożytego przed jej pobraniem. Takiej zmienności nie obserwujemy w analizie włosów.


Przykłady

 • Trzydzieści do czterdziestu dni po silnym oddziaływaniu ołowiu, jego podwyższony poziom w organizmie może być niewykrywalny we krwi w wyniku usunięcia tego metalu przez organizm z krwiobiegu, jako działanie obronne i przemieszczenie go do wątroby, kości, zębów i włosów, skąd stopniowo uwalniany nadal jednak zatruwa organizm.
 • Ubytek wapnia z organizmu może być bardzo zaawansowany, a groźna osteoporoza rozwija się bez żadnych dostrzegalnych zmian w poziomie wapnia we krwi.
 • Objawy niedoboru żelaza mogą występować na długo przed wykryciem jego niskiego poziomu we krwi.

 

Zalety analizy pierwiastkowej włosów

 

 • Próbki włosów mogą być łatwo i bezboleśnie pobrane i wysyłane do laboratorium bez specjalnych wymagań dotyczących przesyłek pocztowych.
 • Zmiany długookresowe poziomów pierwiastków są łatwiej wykrywane we włosach niż we krwi.
 • Stężenie większości pierwiastków we włosach są dużo wyższe niż we krwi i innych tkankach - przez co są one łatwiej wykrywane.
 • Włosy dostarczają informacji o substancjach przechodzących do nich z krwi, jak również z otaczającego środowiska zewnętrznego.
 • Włosy są wybrane przez Światową Organizację Zdrowia i Agencję Ochrony Środowiska do oceny wpływu metali toksycznych na organizm człowieka.

 

 


 

Dlaczego pierwiastki śladowe są tak ważne ?


Pierwiastki śladowe są niezbędne dla niezliczonych przemian zachodzących w organizmie w każdej fazie życia. Pierwiastki śladowe są ważniejsze niż witaminy, gdyż nie mogą być "wyprodukowane" przez żyjący organizm. Organizm może wytworzyć wiele witamin, ale nie może wytworzyć potrzebnych pierwiastków śladowych oraz często pozbyć się ich szkodliwych nadmiarów.

Przyczyny zachwiania równowagi pierwiastków w organizmie


Dieta. Niewłaściwa dieta oparta na chwilowej modzie. Nadmierne spożycie wysokooczyszczonych i przetworzonych produktów, alkoholu i tłuszczów.

Stres. Stres może spowodować usunięcie z organizmu wielu składników odżywczych, a jednocześnie obniżyć jego zdolność przyswajania.

Leki. Przyjmowane leki (na receptę lub bez) mogą uszczuplić zapasy pierwiastków w organizmie/lub podwyższyć poziomy metali toksycznych.

Zanieczyszczenie. Od wieku młodzieńczego po wiek dorosły przeciętna osoba jest nieustannie wystawiona na działanie różnorodnych źródeł metali toksycznych.

"Uzupełnienia" (suplementy) pokarmowe. Przyjmowane niewłaściwego "uzupełnienia" bądź jego nieodpowiedniej ilości może prowadzić do nadmiarów i/lub niedoborów pierwiastków w organizmie, tym samym przyczyniając się do zachwiania ich równowagi.

Dziedziczność. Skłonność do zaburzeń równowagi pierwiastków w organizmie, ich niedoborów i nadmiarów mogą być dziedziczone.

Czy wiesz, że...?

Nadmierne spożycie pierwiastków może obniżyć korzystne działanie witaminy, na przykład:

cynk może obniżyć korzystne działanie witaminy D,

wapń może obniżyć korzystne działanie witaminy A.

Z drugiej strony nadmierne spożycie witamin może obniżyć korzystne działanie pierwiastków, na przykład:

witamina C może obniżyć korzystne działanie miedzi,

witamina D może przyczynić się do niedoboru magnezu.

Nadmierne spożycie żelaza może przyczynić się do wystąpienia takich objawów, jak: zapalenie stawów, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, napięciowy ból głowy z zawrotami.

Nadmiar miedzi w organizmie wiązany jest z czołowymi bólami głowy (za oczami).

Nadmierne spożycie samego wapna może przyczynić się do osteoporozy, nadwagi i zmęczenia.

Metale toksyczne mogą wywołać trudności w nauce u dzieci, osłabienie pamięci i koncentracji.

 

Materiał do badań pobierany jest w domu pacjenta, po uprzednim zamówieniu usługi.
W zakres usługi wchodzi pobranie materiału, oraz konsultacja, wyjaśnienie wyników analizy i pomoc w ustawieniu właściwej diety i suplementacji.
Cena usługi 300 zł (bez kosztów zapisanej suplementacji)

Zamawianie usługi przez - kontakt
lub tel. 608 818 874

 


 

 BIOCHEMICZNA INDYWIDUALNOŚĆ

Najnowsze badania w dziedzinie biochemii, fizjologii i odżywiania potwierdzają tezę, o biochemicznej indywidualności organizmu. Niżej wymienieni pionierzy rozszerzyli bądź skorelowali badania w swoich dziedzinach, dowodząc istnienia indywidualnych potrzeb biochemicznych.
Dr Roger Williams, opublikował wyniki prac badawczych pokazujące, że dzieci jednej rodziny mogą mieć różne potrzeby żywieniowe. Dorośli w tym samym wieku i o tej samej posturze, w podobnym środowisku również wykazują zróżnicowanie co do potrzeb żywieniowych. Dr Williams nazwał to biochemiczną indywidualnością.
Melvin Page, dr chirurgii szczękowej, z fundacji Page określił typy metaboliczne używając pomiarów antropometrycznych górnych i dolnych kończyn razem z parametrami krwi i innymi cechami fizycznymi. Spostrzegł on wzajemne korelacje pewnych charakterystycznych cech neurologicznych i wewnątrzwydzielniczych, które opisał jako dominację współczulną i dominację przywspółczulną.
Dr George Watson także zwrócił uwagę na biochemiczną indywidualność, poszerzył klasyfikacje biorąc pod uwagę tempo utleniania komórki. Utlenianie jest procesem w wyniku którego powstaje APT. APT jest głównym źródłem energii komórki i wymaga prawidłowo funkcjonujących mechanizmów glikolizy i cyklu Krebsa dla odpowiedniego wytwarzania energii. Każdy z tych dwóch cyklów wytwarzających energię wymaga indywidualnych środków odżywczych do ich realizacji. Brak lub nadmiar określonych czynników żywieniowych może przyczynić się do spowolnienia bądź przyspieszenia tempa utleniania wewnątrzkomórkowego. Tal więc dr Watson użył terminów “wysokie i niskie typy utleniania”.


 

TYPY METABOLICZNE

Metabolizm komórkowy jest kontrolowany przez neurologiczne i wewnątrzwydzielnicze funkcje, które oddziałują na absorbcję środków odżywczych, ich magazynowanie i wydalanie.
Obecnie w wyniku wieloletnich badań naukowych można znacznie dokładniej określić typy metaboliczne na podstawie analizy pierwiastkowej próbek włosów.
Dr David Watts (Trace Elements and Other Essential Nutrients - Dallas, Texas 1995) odkrył, że obecność pewnych pierwiastków śladowych świadczy o charakterze metabolizmu, co ma związek z wcześniejszymi pracami badawczymi.
Przeanalizował on ponad 400 tys. rozkładów pierwiastkowych we włosach dowodząc, że posiadają one ścisłe związki z określonymi fizycznymi i biochemicznymi charakterystykami. Dr Watts od ponad 20 lat zajmuje się badaniami klinicznymi nad odżywianiem, a od ponad 18 lat koncentruje się na APW, odkrywając wzajemne powiązania pomiędzy pierwiastkami śladowymi w organizmie, witaminami a układem neuroendokrynnym.
Wyniki tych badań pozwoliły na określenie 8 różnych typów metabolicznych na podstawie prawidłowo pobranej i oznaczonej próbki włosów. Typy metaboliczne dzielą się na “wysoki” i “niski”, a każdy z nich ma 4 podtypy.
Synonimem wysokiego metabolizmu jest dominacja współczulna, szybkie utlenianie, typ A osobowości. Zwiększona aktywność współczulnego układu nerwowego zwiększa dostęp do glukozy, przyspieszając metabolizm przez uwolnienie adrenaliny z rdzenia nadnerczy.
Synonimem niskiego metabolizmu jest dominacja przyspółczulna, wolne utlenianie, typ B osobowości. Mówiąc ogólnie niski metabolizm to zmniejszone tempo przetwarzania glukozy.


Materiał do badań pobierany jest w domu pacjenta, po uprzednim zamówieniu usługi.
W zakres usługi wchodzi pobranie materiału, oraz konsultacja, wyjaśnienie wyników analizy i pomoc w ustawieniu właściwej diety i suplementacji.
Cena usługi 300 zł (bez kosztów zapisanej suplementacji)

Zamawianie usługi przez - kontakt
lub tel. 608 818 874

 

 

MojeLoty

sms365

1998-2012 - Analiza Pierwiastkowa Włosów. wsparcie - serwis.waldkowa.pl
Powered by Joomla 1.7 Templates