Analiza Pierwiastkowa Włosów - BIOCHEMICZNA INDYWIDUALNOŚĆ

 

 BIOCHEMICZNA INDYWIDUALNOŚĆ

Najnowsze badania w dziedzinie biochemii, fizjologii i odżywiania potwierdzają tezę, o biochemicznej indywidualności organizmu. Niżej wymienieni pionierzy rozszerzyli bądź skorelowali badania w swoich dziedzinach, dowodząc istnienia indywidualnych potrzeb biochemicznych.
Dr Roger Williams, opublikował wyniki prac badawczych pokazujące, że dzieci jednej rodziny mogą mieć różne potrzeby żywieniowe. Dorośli w tym samym wieku i o tej samej posturze, w podobnym środowisku również wykazują zróżnicowanie co do potrzeb żywieniowych. Dr Williams nazwał to biochemiczną indywidualnością.
Melvin Page, dr chirurgii szczękowej, z fundacji Page określił typy metaboliczne używając pomiarów antropometrycznych górnych i dolnych kończyn razem z parametrami krwi i innymi cechami fizycznymi. Spostrzegł on wzajemne korelacje pewnych charakterystycznych cech neurologicznych i wewnątrzwydzielniczych, które opisał jako dominację współczulną i dominację przywspółczulną.
Dr George Watson także zwrócił uwagę na biochemiczną indywidualność, poszerzył klasyfikacje biorąc pod uwagę tempo utleniania komórki. Utlenianie jest procesem w wyniku którego powstaje APT. APT jest głównym źródłem energii komórki i wymaga prawidłowo funkcjonujących mechanizmów glikolizy i cyklu Krebsa dla odpowiedniego wytwarzania energii. Każdy z tych dwóch cyklów wytwarzających energię wymaga indywidualnych środków odżywczych do ich realizacji. Brak lub nadmiar określonych czynników żywieniowych może przyczynić się do spowolnienia bądź przyspieszenia tempa utleniania wewnątrzkomórkowego. Tal więc dr Watson użył terminów “wysokie i niskie typy utleniania”.

MojeLoty

sms365

1998-2012 - BIOCHEMICZNA INDYWIDUALNOŚĆ - Strona 5. wsparcie - serwis.waldkowa.pl
Powered by Joomla 1.7 Templates